Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inkluze na MŠ Obchodní

23. 2. 2017

 

Realizace projektu OPVVV.

Číslo výzvy: 02_16_022

Název projektu: Inkluze na MŠ Obchodní

Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002128

Číslo jednací projektu:MSMT-31260/2016

Rozpočet projektu: 580 382,00 Kč

Termín realizace:1.9. 2016 – 31.8. 2018

 

Zvolené aktivity

Pro MŠ:

 1. Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 
 • Práce školního asistentas úvazkem 0,5 na jeden měsíc
 • Počet měsíců: 22

 

 1. Chůva - personální podpora MŠ
 • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
 • Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte
 • Práce chůvy s úvazkem 0,5 na jeden měsíc
 • Počet měsíců: 10

 

 

 1. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
 • Počet podpořených pedagogů: 1

 

 

 

 1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 • Vzdělávací program DVPP je určen pro pedagogy mateřských škol a je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku.
 • Počet podpořených pedagogů: 1