Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                    

     ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                  od školního roku 2019/2020

Registrační číslo:

Přijato 

1.

Přijato

2.

Přijato

3.

Přijato

5.

Přijato

6.

Přijato

7.

Přijato

8.

Přijato

9.

Přijato

10.

Přijato

11.

Přijato

12.

Přijato

13.

Přijato

14.

Přijato

15.

Přijato

16.

Přijato

17.

Přijato

18.

Přijato

19.

Přijato

20.

Přijato

21.

Přijato

22.

Přijato

23.

Přijato

24.

Přijato

25.

Přijato

27.

Přijato

28.

Přijato

29.

Přijato

30.

Přijato

31.

Přijato

32.

Přijato

33.

Přijato

34.

Přijato

35.

Přijato

36.

Přijato

37.

Přijato

38.

Přijato

39.

Přijato

40.

Přijato

41.

Přijato

42.

Přijato

43.

Přijato

45.

Přijato

46.

Přijato

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola. Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště, Bc. Renata Nesázalová jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a podle § 67, § 68, § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle § 34 odst. 3 školského zákona takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení : 27.5.2019

Datum sejmutí :   11.6.2019

Schůzka rodičů  přijatých dětí do MŠ od 1.9.2019 se bude konat 13.6.2019 v 15:30 hod. v 1.třídě MŠ.

Schůzka se uskuteční bez dětí.

                   Bc. Renata Nesázalová,

                    ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

kdo ještě nemá čip k otvírání vstupních dveří, nahlaste paní učitelkám ve třídách za vratnou zálohu 150,-. 

 

 

 

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy budou zveřejněny na webových stránkách, nebo si je zákonní zástupci dětí mohou vyzvednout přímo v mateřské škole. Výdej žádostí bude probíhat po celý měsíc duben (v provozní době mateřské školy).

Příjem žádostí bude probíhat v mateřské škole ve čtvrtek dne 2. května 2019 od 8.00 do 16.00 hodin.

Budou přijímány pouze žádosti řádně vyplněné a potvrzené lékařem.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte vydá ředitelka mateřské školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

_______________________________________________________________________________________________________

Provoz mateřských škol v Uherském Brodě v období letních prázdnin, tj. od 01.07.2019 do 31.08.2019

Zařízení 

01.07.

-04.07.  

08.07.

-12.07. 

15.07.

-19.07. 

22.07.

-26.07. 

29.07.

-02.08. 

05.08.

-09.08. 

12.08.

-16.08. 

19.08.

-23.08. 

26.08.

-30.08. 

MŠ sídl. Olšava

tel. 572 805 660

 X        

MŠ Primátora Hájka

tel. 739 318 641

       X  

MŠ Svatopluka Čecha

tel. 572 805 681 

 X        

MŠ Obchodní

tel. 572 634 300 

     X    

MŠ Těšov

tel. 572 805 690 

     X  X  X  X  X    

MŠ Mariánské nám.

tel. 572 805 670 

       

ZŠ a MŠ Havřice

tel. 605 054 402 

       X  X  X  X  

ZŠ a MŠ Újezdec 

tel. 731 313 933

 X        

 

X = dovolená

Na prázdninový provoz v jiné mateřské škole musí být děti přihlášeny do 31.05.2019 na zvláštním tiskopise, který je k dispozici u ředitelky MŠ nebo na webových stránkách mateřské školy, do které se bude dítě na prázdninový provoz přihlašovat. K přihlášce je nutno doložit evidenční list dítěte, který si rodiče vyzvednou ve své kmenové mateřské škole. Přihlášky dětí na prázdninový provoz musí být závazné. Platbu školného + zálohu na úhradu stravného uhradí rodiče přímo v MŠ, do které bude dítě na prázdninový provoz přihlášeno, a to nejpozději do 20.06.2019. V případě, že přihlášené dítě do mateřské školy nenastoupí, není nárok na snížení školného.

Markéta Gajdůšková, v. r

vedoucí odboru

___________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

nyní se můžete dozvědět informace o školce i na našich FB stránkách

(pokud stránka nepůjde rozkliknout, zadejte do vyhledávače na fb "Mateřská škola Obchodní Uherský Brod")

https://www.facebook.com/Mateřská-škola-Obchodn%C3%AD-Uherský-Brod-392945627948157/?modal=admin_todo_tour

 

 

Telefonní čísla do tříd:

Ředitelna: 572 634 300

Jídelna: 572 805 591

tř. Sluníčka:  572 805 592      od 6:00 do 17:00

tř. Autíčka:  572 805 593        od 7:30 do 15:00

tř. Rybičky:  572 805 594       od 6:30 do 16:00

tř. Veverky:  572 805 595       od 6:30 do 16:00, středa 15:30

tř. Žabičky:  572 805 596       od 6:45 do 15:30

tř. Motýlci:  572 805 597        od 7:00 (po- pá 7:15) do 16:15

tř. Berušky:  572 805 598      od 6:30 do 16:00, úterý 15:30

tř. Kuřátka:  572 805 599

 

 

Vážení rodiče,

k omlouvání dětí můžete využít nové telefonní číslo 792 343 142.

 

 

 

Kontakt:

ředitelka:  Bc. Renata Nesázalová

Mateřská škola,Obchodní 1639

688 01  Uherský Brod
telefon:  572 634 300

msub@uhedu.cz

 

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací.

Tvoří ji 6 tříd běžného typu a 1 třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická třída.  

Součástí školy je oddělení se speciálním režimem od 1,5 do 3 let (jesle).

Škola poskytuje také třídu s výukou anglického jazyka.

 

 

I v letošním školním roce probíhá spolupráce s SPŠOA Uherský Brod- v jednotlivých třídách mateřsk